Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Słownik definicji

via GIPHY

format SRT
Format zapisu wprowadzony z końcem XX w. Plik z rozszerzeniem .srt zawiera napisy do materiałów wideo w postaci pliku tekstowego wraz z danymi w postaci kodu czasu HH: MM: SS, MIL, zawartością treści oraz informacją o położeniu wyświetlanych napisów. Plik w formacie SRT najlepiej zapisać stosując format: nazwapliku.[kod języka]_[kod kraju].srt, np.%% nazwapliku.pl_PL.srt. Taki format zapisu pliku napisów pozwala na bezproblemowe dodanie ich na serwisy, takie jak: Facebook, YouTube, LinkedIn i inne.
Napisy otwarte
(OC - open caption)
Napisy na stałe wmontowane do wideo (stanowią część obrazu) - nie można ich usunąć, włączyć, wyłączyć ani edytować. Zaletą tych napisów jest to, iż wyświetlą się zawsze po uruchomieniu filmu.
Napisy zamknięte
(CC - closed caption)
Są to napisy zsynchronizowane ze strumieniem nagranego filmu. Występują bardzo często jako plik tekstowy z napisami ze znacznikami czasowymi (np. pliki SRT), które określają czas wyświetlania się danych kwestii. Stosowane do uzupełniania filmów i różnego rodzaju nagrań filmowych w celu dostarczenia dodatkowych wrażeń i dokładniejszego przekazania informacji. Ich zaletą jest dowolność włączania, wyłączania i edytowania.
Stenograf
Osoba spisująca teksty mówione; wśród stenografów za najlepszych uznawani są ci, którzy zapisują najwięcej sylab na minutę.
Stenogram
Efekt pracy stenografa (zapis przemówienia, wykładu, zeznań).
Transkrybent (transkryptor)
Osoba wykonująca transkrypcje.
Transkrypcja
Zapis mowy danego języka przy pomocy symboli graficznych.
Transkrypcja edytowana
Zapis mowy z pominięciem niektórych fragmentów (powtórzeń, wyrażeń potocznych, treści, które nic nie wnoszą).
Transkrypcja pełna
Szczegółowa, dokładna, uwzględnia też dźwięki takie jak westchnienia, brawa, szumy, śmiech.
Transkrypcja standardowa (z redakcją)
Zapis mowy wraz z redakcją, dzięki której tekst będzie łatwiejszy w odbiorze.

via GIPHY