Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Stenograf - instrukcja użytkownika

1. Wejdź na stronę https://stenograf.io/

2. Po prawej stronie ekranu kliknij [Zaloguj się] by przejść do strony logowania:

Widok przycisku 'Zaloguj się' w aplikacji.

3. Wybierz opcję [Kontynuuj z Google] jeśli posiadasz takie konto lub [Wprowadź adres email], a następnie swoje hasło jeśli utworzyłeś/łaś osobne konto na naszej stronie:

Widok okna logowania w aplikacji.

4. Jeśli nie posiadasz konta w Stenografie i nie chcesz używać konta Google, wprowadź wybrany przez siebie e-mail i wybierz strzałkę poniżej, by przejść do rejestracji.

5. Po wybraniu strzałki pojawi się formularz uzupełniania danych. Wprowadź swoje imię lub nazwę firmy oraz ustal hasło. Gdy wszystko będzie, gotowe kliknij strzałkę poniżej.

Widok okna tworzenia nowego konta w aplikacji.

6. Po rejestracji otrzymasz, na wprowadzonego e-maila, prośbę o potwierdzenie. Zaloguj się do swojej poczty i potwierdź dane. Po zatwierdzeniu uzyskasz możliwość zalogowania się i korzystania ze Stenografu.

Ekran główny

Po zalogowaniu się na konto uzyskasz dostęp do Stenografu, który będzie wyglądał tak jak poniżej:

Widok ekranu głównego w aplikacji.

Panel nawigacyjny

W prawym, górnym rogu znajdują się trzy ikony, każdą z nich aktywujesz lewym przyciskiem myszy [LPM]:

Widok panelu nawigacji w aplikacji.

 • znak zapytania da Ci dostęp do [Szybkiej pomocy], [Regulaminu] oraz [Polityki prywatności],
 • Widok menu po kliknięciu w 'znak zapytania'.
  Widok menu z powiadomieniami.

 • dzwoneczek da Ci dostęp do powiadomień,
 • ikona konta da Ci dostęp do informacji o liczbie Twoich kredytów, [Moje konto], [Kup plan], zmiany języka oraz do opcji wylogowania się z serwisu.
 • Widok menu z informacjiami o naszym koncie w aplikacji.

  Moje konto

  Po wybraniu [Moje konto] uzyskasz dostęp do ustawień, edycji danych oraz płatności.

  Widok menu z możliwością wybrania: zmiany ustawień, edycji danych lub płatności.
  • Zakładka profil: tu uzupełniasz dane teleadresowe swoje lub swojej firmy. Informacje te są używane tylko w celu identyfikacji oraz płatności.
  • Zakładka konto: tu uzupełniasz NIP swojej firmy. Po uzupełnieniu NPIu następuje zmiana konta indywidualnego na firmowe, co pozwoli na generowanie faktur. W tej zakładce możesz także usunąć konto. Pamiętaj, że po usunięciu konta wszelkie pliki jak i minuty zostają usunięte bezpowrotnie.
  • Zakładka hasło: tu możesz zmienić swoje hasło.
  • Zakładka płatności: tu masz podgląd swojej subskrypcji, swoich kart płatniczych oraz do historii dokonanych płatności. Możesz tu także pobrać faktury w formacie .pdf.
  • Uwaga: Ważne jest uzupełnienie wszystkich danych osobowych oraz NIP-u, by można było pobrać poprawną fakturę na osobę lub firmę przed dokonaniem płatności!
  • Zakładka integracje: tu masz dostęp do listy metod, za pomocą których możesz zalogować się do serwisu.

  Kup plan

  1. Po wybraniu opcji [Kup plan] otrzymasz dwie opcje do wyboru. Zakup jednego z trzech dostępnych planów lub dodatkowej ilości minut:

  Widok dźwigni z możliwością wyboru tego, co chcemy zakupić, kredyty czy plan.

  2. Po wybraniu interesującej Cię opcji kliknij [Wybierz Plan] w zakładce dostępnych planów subskrypcji lub [Kup] w zakładce kredytów.

  3. Zostaniesz przeniesiony na stronę płatności, która poinformuje Cię o kwocie, podatku oraz poprosi o podpięcie karty kredytowej lub uzupełnienie danych do niej.

  Widok okna z polami do wpisania danych karty płatniczej.

  4. Po uzupełnieniu danych lub podpięciu karty kliknij [Zapłać]. System pobierze odpowiednią kwotę z Twojego konta bankowego i nastąpi powrót do narzędzia Stenograf.

  Kody promocyjne

  1. Po wybraniu opcji [Kup plan], wybierz zakładkę [Kredyty]. Następnie, zjedź na sam dół strony i wybierz opcję [Zrealizuj kupon]:

  Widok przycisku 'zrealizuj kupon' w aplikacji.

  2. Po kliknięciu pojawi się pole do wpisania o nazwie [Kod rabatowy…], gdzie wpisujesz otrzymany kod, po czym potwierdzasz, klikając na przycisk [Zatwierdź]:

  Widok pola z miejscem na kod kuponu w aplikacji.

  3. Po zatwierdzeniu na Twoim koncie pojawią się dodatkowe kredyty. Ich ilość możesz sprawdzić, klikając na ikonę swojego konta.

  Panel nawigacji

  Po lewej stronie ekranu masz dostęp do panelu, w którym operujesz plikami. Jest on podzielony na dwie sekcje: “Nagrania” oraz “Foldery”.

  Widok panelu nawigacji w aplikacji Stenograf.

  Sekcja Nagrania

  Wszystkie - pośrodku wyświetlają się wszystkie pliki audio i wideo, które zostały przez Ciebie wgrane do Stenografu.

  Ulubione - możesz oznaczać swoje ulubione pliki i wyświetlać tylko je po wejściu w tę opcję.

  Udostępnione dla mnie - tutaj możesz sprawdzić, jakie pliki zostały Ci udostępnione przez innych użytkowników.

  Wideo - tutaj sprawdzisz wszystkie wgrane przez Ciebie pliki wideo.

  Audio - tutaj sprawdzisz wszystkie wgrane przez Ciebie pliki audio.

  Sekcja Foldery

  Po kliknięciu na [+Nowy] LPM ukaże się okno pozwalające utworzyć i nazwać nowy folder.

  Widok okna pozwalającego utworzyć i nazwać nowy folder.

  Po utworzeniu folderu będziesz mieć do niego dostęp po lewej stronie ekranu. Po kliknięciu LPM na trzech kropeczkach ukaże się menu umożliwiające edytowanie nazwy folderu, usuwanie go i udostępnianie go innym.

  Widok menu, które umożliwia edytowanie nazwy folderu, usuwanie go i udostępnianie innym.

  Widok pliku

  Na środku ekranu widać ostatnie wgrane pliki audio oraz wideo z podglądem. Poza tym w panelu jest dostępna lista nagrań i przycisk [Wyślij nagranie], który służy do załadowania kolejnych materiałów.

  Widok 'kafelka' z ostatnio wgranym wideo oraz przycisku umożliwiającego wgranie nowego wideo.

  [+Wyślij nagranie]

  Po kliknięciu przycisku [Wyślij nagranie] wyświetli Ci się opcja wgrania pliku z dysku. Możesz zaimportować wiele plików naraz. Możesz także zaimportować adres URL z YouTube’a, ale w tym przypadku nagrania dodaje się pojedynczo.

  Widok okna z możliwością imoportu nagrania z urządzenia lub poprzez link z YouTube.

  Po zaimportowaniu pliku otrzymasz informacje o nazwie, typie pliku, jego długości i wielkości oraz koszcie przetworzenia i języku źródłowym (masz do wyboru: niemiecki, angielski, francuski, włoski, niderlandzki, rosyjski, ukraiński oraz polski).

  Możesz też wgrać plik bezpośrednio do wybranego folderu. Po kliknięciu przycisku [Transkrybuj] rozpocznie się przetwarzanie i uzyskasz dostęp do edycji.

  Widok okna z możliwością wgrania pliku bezpośrednio do wybranego folderu.

  Uwaga! Pamiętaj, że otrzymasz napisy w takim języku, w jakim jest plik. Stenograf nie tłumaczy na inne języki. Zamienia mowę z języka źródłowego na tekst.

  Opcje widoków

  Po prawej stronie tuż nad plikiem widnieją dwie ikonki. Ta symbolizująca foldery Ikona symbolizująca foldery. daje podgląd całych plików wideo i audio.

  Ta przedstawiająca cztery poziome linie Ikona przedstawiająca trzy poziome linie, która po kliknięciu przenosi Cię do listy z Twoimi nagraniami. przeniesie Cię do okna z listą wszystkich Twoich nagrań.

  Widok z podglądem wideo Ikona folderów.

  Pod widokiem wideo lub audio znajdują się dane Twojego pliku wraz z nazwą, datą załadowania i jego długością. Obok czasu trwania znajduje się ikonka [Gwiazdki] pozwalająca dodać plik do ulubionych. Obok niej znajdują się trzy kropki. Po kliknięciu LPM ukazuje się dodatkowe menu opisane poniżej.

  Widok danych wgranego pliku.

  Po rozwinięciu menu z trzech kropek pojawiają się następujące opcje:

  Widok menu z opcjami dotyczącymi nagrania.

  Zmień folder - pozwala wybrać folder, do którego chcesz przypisać swój plik.

  Udostępnij - pozwala udostępnić film wybranej osobie, podając jej e-mail.

  Pobierz - pozwala pobrać film w formatach .str, .vtt, .xls oraz napisy w formacie .doc, .txt, .pdf.

  Usuń - pozwala usunąć plik.

  Na samym dole podglądu filmu znajdują się następujące przyciski:

  Widok przycisiów na dole podglądu filmu.

  Ikona ołówka - pozwala przejść do edycji nagrania.

  Ikona kropek połączonych liniami - pozwala na udostępnienie pliku innym osobom. Wystarczy wpisać e-mail wybranej osoby, dać jej uprawnienia do edycji lub tylko do wyświetleń bądź usnąć daną osobę z listy.

  Widok okna udostepniania materiału innym osobom.

  Pobierz- pozwala pobrać napisy w formatach .str, .vtt, .xls oraz transkrypcję w formatach .doc, .txt, .pdf.

  Ikona wózka sklepowego Ikona wózka sklepowego. - pozwala na zamówienie manualnej korekty. Po wybraniu tej opcji pojawi się gotowa treść e-maila przygotowana do wysyłki do biura obsługi klienta.

  Widok listy wraz z trybem współpracy Ikona przedstawiająca trzy poziome linie, która po kliknięciu przenosi Cię do listy z Twoimi nagraniami.

  Po wybraniu trybu listy zobaczysz następujący widok:

  Widok nagrań w trybie listy.

  Możesz tu sprawdzić podstawowe dane swojego nagrania, takie jak nazwa, czas trwania, język oraz data załadowania pliku. Kolejne trzy kolumny dotyczą trybu współpracy.

  Kolumna [Dostęp] przedstawia ikonę osoby, której udzielono dostęp do pliku. Kolumna [Ostatnia zmiana] pokazuje, kiedy lub jakie zmiany zostały naniesione. Kolumna [Etap] pozwala na zarządzanie projektem. Klikając na strzałkę w dół, uzyskasz dostęp do listy pozwalającej na kierowanie poszczególnymi etapami.

  Widok opcji w kolumnie 'etap'.

  Ikona trzech kropek na końcu wiersza daje Ci dostęp do [Zamów korektę], [Edytuj], [Udostępnij] oraz [Usuń].

  Dodatkowo możesz filtrować swoje nagrania według następujących filtrów:

  Widok filtrów, po których można filtrować nagrania.

  Przydzielenie plików użytkownikom

  Przejdź do trybu widoku listy Ikona przedstawiająca trzy poziome linie, która po kliknięciu przenosi Cię do listy z Twoimi nagraniami. , następnie wybierz interesujący Cię plik i go oznacz. Po oznaczeniu pliku wybierz przycisk [Udostępnij]:

  Widok zaznaczonego nagrania z listy nagrań w widoku listy.

  Pojawi się okno udostępniania. Wpisz e-maile osób, które mają uzyskać dostęp do pliku, po czym wciśnij [Udostępnij]. Dla każdej osoby masz możliwość przyznania dostępu do edycji lub tylko do podglądu. Możesz tu także usunąć Użytkowników z dostępem.

  Uwaga: pamiętaj, żeby osoby, którym udostępniasz pliki, miały konto na Stenogrfie. Udostępniaj na e-maile, które są zarejestrowane w Stenografie.

  Widok okna udostępniania materiału.

  Wszelkie zmiany wprowadzone przez drugiego Użytkownika możesz zaobserwować w kolumnie [Ostatnia zmiana]. Ponowne uprawnienia do edycji pliku możesz nadać w kolumnie [Etap]:

  Widok kolumny 'ostatnia zmiana' oraz 'etap'.

  Przyjęcie pliku przez drugą osobę

  Osoby, które otrzymały dostęp do wybranego przez Ciebie pliku, otrzymają na wpisanego e-maila wiadomość o udostępnieniu. Z wiadomości będą mogli przejść bezpośrednio do podglądu poprzez [Zobacz] lub do edycji dokumentu poprzez [Edytuj]:

  Widok wiadomości, którą otrzyma osoba po udostępnieniu jej nagrania.

  By Użytkownik z udostępnionym plikiem mógł dokonać edycji, powinien zaakceptować plik. Należy w prawym, górnym rogu zmienić status z [Przydzielony] na [Zaakceptowany]:

  Widok okna, w którym użytkownik może zaakceptować udostępniony mu plik.

  Po dokonaniu edycji należy plikowi nadać status [Zwrócony] w tym samym miejscu, w którym Użytkownik akceptował plik.

  Uwaga: po zmianie statusu na [Zwrócony] drugi Użytkownik nie będzie miał możliwości jego edycji do ponownego nadania uprawnień.

  Edycja

  Po wybraniu opcji [Edytuj] uzyskasz dostęp do edytora napisów, który wygląda tak, jak poniżej:

  Widok edytora napisów.

  Ikony

  U samej góry ekranu zobaczysz taki pasek:

  Widok górnego menu w edytorze.

  Masz do wyboru dwa tryby widoku - napisów i transkrypcji. Napisy są pokazywane w każdym znaczniku czasowym, transkrypcja to tekst dzielony co minutę trwania filmu. Wystarczy, że przesuniesz suwak w dowolnym momencie, by przemieszczać się między widokami.

  Po prawej stronie masz widoczny symbol „ptaszka”, który informuje Cię o tym, kiedy zostały zapisane zmiany w Twoim pliku. Następnie pojawia się ikona [Udostępnij], który pozwoli Ci udostępnić plik wybranym osobom przez e-mail. Przycisk [Pobierz] da Ci możliwość pobrania napisów w formatach .str, .vtt, .xls oraz transkrypcji w formatach .doc, .txt, .pdf. Natomiast przycisk [Zamów korektę] umożliwi zamówienie manualnej korekty - po wybraniu tej opcji pojawi się gotowa treść e-maila przygotowana do wysyłki do biura obsługi klienta.

  Ostatnią ikoną są trzy kropki, po kliknięciu LPM ukaże Ci się dodatkowe menu.

  Widok dodatkowego menu w edytorze, które pojawia się po kliknięciu trzech kropek w głównym menu edytora.

  U dołu ekranu, poza czasem trwania nagrania, widoczne są jeszcze inne ikony: Pośrodku wyświetlają się ikony odtwarzania obrazu. Po kolei - przewiń do początku, odtwórz oraz spowolnienie/przyspieszenie odtwarzania w zakresie x0,5 do x1.5.

  Widok ikon odpowiedzialnych za kontrolę odtwarzanego nagrania.

  Po prawej stronie znajdują się dwie ikony w kolejności: pokaż oś czasu (mała linijka), która pokazuje linię czasową oraz schowaj/pokaż wideo (krzyżyk), która pokazuje lub ukrywa podgląd nagrania wideo.

  Edycja napisów

  Na środku ekranu z lewej strony widzisz napisy wraz ze znacznikami czasowymi, a po prawej stronie podgląd obrazu. Napisy możesz edytować, wystarczy, że najedziesz na wybraną linijkę i wprowadzisz zmiany, które zapiszą się automatycznie.

  Wprowadzanie zmian w wygenerowanej transkrypcji.

  Jeśli klikniesz znacznik czasowy, możesz dowolnie zmieniać jego wartość - ręcznie lub za pomocą żółtego suwaka:

  Zmiaan wartości znacznika czasowego.

  Po kliknięciu ikony linijki Ikona linii czasowej. w prawym dolnym rogu ukaże Ci się linia czasowa dla Twojego nagrania wideo bądź audio. Jest ona zobrazowana poniżej. Linia pokazuje znaczniki, natężenie dźwięku oraz zakres czasowy napisów (informacje w żółtej obwódce). Napisy możesz dowolnie wydłużać bądź skracać, wystarczy, że najedziesz myszką na żółte pole. Możesz też je przesuwać na linii czasowej.

  Zmiana długości napisów, z wykorzystaniem linii czasowej.

  Poruszając się po linii czasowej, Stenograf automatyczne podświetla wyrazy w napisach lub transkrypcji. Czarny pasek u dołu pozwala na szybkie przechodzenie do wybranych przez Ciebie fragmentów.

  Po dokonaniu poprawek możesz sprawdzić, kiedy ostatnio zostały zapisane lub kiedy była dokonana ostatnia zmiana w tekście.

  Ikona z informacją kiedy została zapisana ostatnia zmiana w edytorze.

  Po automatycznym zapisaniu możesz opuścić edytor za pomocą strzałki w prawym górnym rogu, by powrócić do głównego okna aplikacji.

  Widok przycisku umożliwiającego powrót na stronę główną aplikacji Stenograf.

  Podstawowe dane techniczne

  Eksport plików do Stenografu:

  Import plików z Stenografu:

  Warunki przetwarzanego pliku:

  Języki:

  Support

  To wszystkie nasze wskazówki. Jeżeli będziesz mieć jakieś problemy z obsługą aplikacji, zechcesz dać nam feedbeck, masz sugestie lub zauważysz błędy, to odezwij się do nas. Napisz na adres hello@stenograf.io. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!